Πολιτική Αειφορίας

Η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη είναι σημαντικές για εμάς και αναζητούμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης.
Περιορίζουμε την ποσότητα συσκευασίας και χαρτιού που χρησιμοποιούμε και οι μέθοδοι παραγωγής και παράδοσης ελέγχονται για να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρησή μας δεν βλάπτει τους ανθρώπους ή τον πλανήτη.
Αυτές οι προτεραιότητες θα παραμείνουν κεντρικές για την Ivy & Normanton καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε.
Βιωσιμότητα στην ενδυμασία δικαστηρίου